Подкрепа за деца и стари хора

Продължаваме всеки ден с много усърдие и всеотдайност да готвим и доставяне топла храна за деца и стари хора в нужда.

Освен ежедневните доставки до офиси и домове осигуряваме храна за 80 деца и 30 стари хора:

  • закуска и топъл обяд за 20 деца в Център за подкрепа на деца и семейства „Готови за училище“ в кв. Факултета;
  • закуски и топъл обяд за 60 украински деца в детската градина на сдружение „Свитлячок“;
  • топъл обяд за 30 стари, болни и самотни хора.